Inleiding

Iedere website heeft onderhoud nodig. Dit kan zijn het aanpassen van de inhoud, beheer van producten of veranderingen aan de layout. Het onderhoud kan ook meer technische zaken bevatten zoals het legen van de cache op de server waarop de website wordt gehost, maar ook het updaten van onderdelen in de website, denk hierbij aan modules en plugins, die in de website zijn geïmplementeerd.

Websites die door Aureusweb worden gehost, zijn altijd voorzien van beveiligingssoftware. Voor deze software worden op zeer regelmatige basis updates uitgebracht, welke dan ook direct worden toegepast. En omdat Aureusweb gebruik maakt van een Content Management Systeem en hiervoor ook regelmatig updates worden uitgebracht, dienen deze ook te worden uitgevoerd. Bij dit laatste ontstaat altijd de kans dat bepaalde onderdelen van de bestaande website niet meer naar behoren werken. Aureusweb controleert daarom altijd na het uitvoeren van een update de gehele werking van de website en al haar onderdelen en past deze zo nodig aan.

Vaste tijd componenten

Bij webhosting verzorgt door Aureusweb zijn er een aantal onderdelen welke standaard gratis worden uitgevoerd. Dit zijn:

Updaten Content Management Systeem*
Updaten beveiligingssoftware
Controle werking gehele website na uitvoer van iedere update
Kwartaal back-ups website
Maandelijks  analyse websitebezoek/zoekwoorden middels Google Analytics
Opschonen server cache

Deze vaste tijd componenten nemen gemiddeld op jaarbasis per website ruim 20 uur aan gratis werkzaamheden met zich mee.

Extra gratis onderhoud

Bij webhosting verzorgd door Aureusweb zijn er een aantal onderdelen welke extra geheel gratis worden uitgevoerd. Dit zijn:

Tot 20 maal per jaar per website het uitvoeren van aanpassingen op bestaande publicaties. Dit betreft dan aanpassingen van reeds gepubliceerde teksten, afbeeldingen en producten zoals bij een webshop. Denk hierbij aan aanpassingen van een product prijs, wijzigingen van teksten bij reeds gepubliceerde teksten of het wisselen of toevoegen van afbeeldingen in reeds gepubliceerde foto galleries en/of teksten.

Betaald onderhoud

Ten aanzien van ander onderhoud zijn er een aantal onderdelen welk separaat worden gefactureerd. Dit zijn:

Aanmaken van een nieuwe pagina
Aanmaken extra emailadressen (meer dan het standaard gratis aantal van 5 emailadressen)
Plaatsen van nieuwe of extra modules en/of plugins
Plaatsen van nieuwe cq extra artikelen
Plaatsen van nieuwe cq extra producten
Aanpassingen aan cq van de template cq layout

Aureusweb verzorgt in deze gevallen voor geheel vrijblijvende offertes alvorens u beslist over het uitvoeren van dit onderhoud. Uiteraard zijn deze offertes zeer scherp geprijsd en kunnen vaste opdrachtgevers rekenen op hoge kortingen.

* Binnen de opgeleverde CMS productieversie